Logo Dom Seniora

Na czym polega opieka paliatywna?

Opieka paliatywna

Opieka paliatywna to swojego rodzaju forma ochrony nad chorą osoby i jej rodziną. Jest to dziedzina medycyny, która niestety nie ma za zadanie przywrócić pacjenta do zdrowia, ale leczyc go objawowo w obliczu nadchodzącej śmierci. Celem jest przede wszystkim minimalizowanie cierpienia fizycznego i psychicznego pacjenta.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia zadaniem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w obliczu problemów związanych z zagrażającą w życiu chorobą poprzez zapobieganie cierpienia.

Cel ten możemy osiągnąć wg WHO jeśli:

 • ✔Następuje wczesne rozpoznanie u pacjenta
 • ✔Zostanie dokonana trafna ocena chorego i włączone zostanie leczenie bólu
 • ✔Zostaną wykryte dodatkowo objawy psychosomatyczne, psychologiczne, społeczne i duchowe

Leczenie paliatywne

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia określa, że opieka paliatywna realizowana jest:

 • 👉stacjonarnie, w hospicjum stacjonarnym lub szpitalnym oddziale paliatywnym,
 • 👉w domu – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dzieci,
 • 👉ambulatoryjnie – w poradni medycyny paliatywnej.

W ramach gwarantowanych świadczeń, pacjenci stacjonarnej opieki paliatywnej mogą liczyć na:

 • 👉świadczenia opieki zdrowotnej świadczone przez lekarzy,
 • 👉pomoc pielęgniarską,
 • 👉leczenie farmakologiczne,
 • 👉leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO,
 • 👉leczenie innych objawów somatycznych,
 • 👉opiekę psychologiczną (obejmuje także rodzinę),
 • 👉rehabilitację,
 • 👉zapobieganie powikłaniom,
 • 👉wszelkie niezbędne badania.

W ramach opieki paliatywnej świadczonej w domu, pacjentom przysługuje większość powyższych świadczeń, za wyjątkiem leczenia farmakologicznego i badań.

Skontaktuj się z nami