Logo Dom Seniora

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do Domu Seniora: sprawdź, jakie dokumenty przygotować

Opieka krótko- i długoterminowa


Przy przyjęciu do naszej Placówki wymagane są następujące dokumenty:

  • karta chipowa
  • dowód osobisty
  • legitymacja ZUS lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
  • dokumentacja medyczna
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Opieka pielęgniarska

Niezbędne dokumenty do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych - Pobierz
  • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, według wzoru określonego przez NFZ (skala Barthel) - Pobierz
  • zgoda pacjenta na objęcie go pielęgniarską opieką długoterminową - Pobierz

Komplet wypełnionych dokumentów prosimy składać w siedzibie naszej firmy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SilesiaMED mgr Mariola Działas

ul. Oświęcimska 4
41-400 Mysłowice
tel./fax.: 32 223 02 34
tel.kom.: 882 079 469
e-mail: biuro@silesiamed.pl

Skontaktuj się z nami