Logo Dom Seniora

Opieka pielęgniarska

Długoterminowa opieka pięlęgniarska w Twoim domu

Długoterminowej opieki pielęgniarskiej potrzebują osoby, które są obłożnie i ciężko chore. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne u takich pacjentów wizyty muszą być systematyczne i częste.

Świadczenia pielęgniarskie dla obłożnie chorych
w warunkach domowych

Cele opieki długoterminowej

Celem pielęgniarki opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych
 • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacji pacjenta w domu

Pielęgniarka
Warunki objęcia pacjenta pielęgniarską
opieką długoterminową

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub choroby którzy:

 • uzyskali według zmodyfikowanej skali Barthel od 0 do 40 punktów.
 • nie pozostają objęci opieką przez hospicjum domowe.
 • nie pozostają objęci opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych.
 • nie pozostają objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych ,dzieci i młodzieży wentylowanej mechanicznie
 • nie pozostają w ostrej fazie choroby psychicznej

Uśmiechnięta pielęgniarka ipacjent
Korzystanie ze świadczeń

Korzystanie ze świadczeń jest bezpłatne
(refundowane przez NFZ).

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu pacjenta w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 oraz soboty,niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - w medycznie uzasadnionych przypadkach

Minimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.

Starszy pan w okularach

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty do objęcia opieką długoterminową

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych - Pobierz
 • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, wedlug wzoru określonego przez NFZ (skala Barthel) - Pobierz
 • zgoda pacjenta na objęcie go pielęgniarską opieką długoterminową - Pobierz

Komplet wypełnionych dokumentów prosimy składać w siedzibie naszej firmy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SilesiaMED mgr Mariola Działas

ul. Oświęcimska 4
41-400 Mysłowice
tel./fax.: 32 223 02 34
tel.kom.: 882 079 469
e-mail: biuro@silesiamed.pl

Dlaczego warto wybrać SilesiaMED?

Szeroki zakres usług


Poprawę poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta

Wiele ośrodków, które zajmują się opieką krótko lub długoterminową osób starszych ma tendencję do oferowania usług w jednej lub kilku dziedzinach opieki zdrowotnej. Nasz zespół specjalistów zajmujących się starszymi opiekunami szczyci się możliwością oferowania pełnego cyklu najczęstszych usług zdrowotnych.

Wykwalifikowany personel


Poprawę poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta

Każdy lekarz lub pielęgniarka w naszym zespole jest doświadczonym, troskliwym i odpowiednim ekspertem w swojej dziedzinie. Jesteśmy zawsze pewni, że jeśli pacjent przyjedzie do nas, aby skorzystać z pomocy medycznej i terapii, szanse odzyskania zdrowia stają się znacznie wyższe!

Jakość


Poprawę poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta

Nasza placówka ma najlepsze urządzenia do monitorowania, diagnostyki oraz podtrzymywania życia. Pacjenci, którzy skorzystali z usług naszej placówki medycznej polecają innym naszą opiekę.

Skontaktuj się z nami