Logo Dom Seniora

Opieka pielęgniarska

Długoterminowa opieka pięlęgniarska w Twoim domu

Usługi w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej SilesiaMED świadczy w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej takiej pomocy. Opieką mogą zostać objęte osoby obłożnie i przewlekle chore, niepełnosprawne i w podeszłym wieku, które wymagają fachowej opieki pielęgniarskiej. Z reguły, ze względu na ciężki stan zdrowia chorych, domowe wizyty pielęgniarek muszą być systematyczne i częste. Przygotowujemy także Rodzinę do sprawowania nad chorym opieki w domu. Przyuczamy bliskich do wykonywania przy chorym codziennych czynności, takich jak podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, karmienie, zmiana opatrunków, profilaktyka przeciwodleżynowa itp., w zależności od indywidualnych potrzeb chorego.

Świadczenia pielęgniarskie dla obłożnie chorych
w warunkach domowych

Cele opieki długoterminowej

Celem pielęgniarki opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie Pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych,
 • przygotowanie chorego (i jego Rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania,
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz członków jego Rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacji Pacjenta w domu.

Pielęgniarka
Warunki objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową

Opieką w domu mogą być objęci Pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub choroby, którzy:

 • uzyskali według zmodyfikowanej skali Barthel od 0 do 40 punktów,
 • nie pozostają objęci opieką przez hospicjum domowe,
 • nie pozostają objęci opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
 • nie pozostają objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych ,dzieci i młodzieży wentylowanej mechanicznie,
 • nie pozostają w ostrej fazie choroby psychicznej.

Uśmiechnięta pielęgniarka ipacjent
Korzystanie ze świadczeń

Korzystanie ze świadczeń jest bezpłatne
(refundowane przez NFZ).

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu Pacjenta w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 20:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Minimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego Pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.

Starszy pan w okularach

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty do objęcia opieką długoterminową

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych - Pobierz
 • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, według wzoru określonego przez NFZ (skala Barthel) - Pobierz
 • zgoda pacjenta na objęcie go pielęgniarską opieką długoterminową - Pobierz

Komplet wypełnionych dokumentów prosimy składać w siedzibie naszej firmy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SilesiaMED mgr Mariola Działas

ul. Oświęcimska 4
41-400 Mysłowice
tel./fax.: 32 223 02 34
tel.kom.: 882 079 469
e-mail: biuro@silesiamed.pl

Dlaczego warto wybrać SilesiaMED?

Szeroki zakres usług


Poprawę poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta

W przeciwieństwie do wielu innych Domów Opieki na Śląsku, SilesiaMED oferuje swoim Mieszkańcom możliwość skorzystania z pełnego pakietu podstawowych usług medycznych, nie tylko do jednej lub kilku wybranych. Jest to możliwe nie tylko dzięki naszemu personelowi, lecz także partnerskiej współpracy z innymi placówkami, świadczącymi kompleksowe usługi medyczne.

Wykwalifikowany personel


Poprawę poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta

Cierpliwość, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy w każdym momencie: tego przede wszystkim potrzebują osoby trafiające do naszego Domu Opieki dla osób starszych. Wiedząc o tym, zatrudniamy lekarzy, pielęgniarki, terapeutów i opiekunów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Dzięki temu sprawujemy całodobową opiekę na najwyższym poziomie.

Jakość


Poprawę poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta

Naszym celem jest stworzenie dla każdego Seniora, który trafia pod nasze skrzydła, jak najlepszych warunków do życia i wypoczynku. Dokładamy starań, by nasz Dom Opieki przepełniała serdeczna atmosfera, w której zaspokojone zostaną indywidualne potrzeby każdego Podopiecznego. Co ważne, Podopieczni, którzy skorzystali z usług naszej placówki, polecają nas innym.

Skontaktuj się z nami