Logo Dom Seniora

Zajęcia terapeutyczne

Szeroki wybór zajęć dla naszych pacjentów

  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE – malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i inne
  • TERAPIA OPARTA NA SŁOWIE – terapia w formie rozmowy
  • LUDOTERAPIA – proponujemy mieszkańcom gry i zabawy świetlicowe
  • MUZYKOTERAPIA – są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek
  • SILWOTERAPIA – kontakt z przyrodą, spacery po ogrodzie lub wzdłuż brzegów rzeki Brennicy
  • ERGOTERAPIA – terapia pracą, polega na angażowaniu chętnych mieszkańców – z uwzględnieniem stanu zdrowia do pomocy w pracach porządkowych jak zamiatanie, grabienie liści czy sadzenie kwiatów oraz szydełkowaniu i robieniu na drutach
  • ZAJĘCIA W ZAKRESIE USPOŁECZNIANIA I USAMODZIELNIANIA SIĘ polegające na poznaniu się mieszkańców oraz ułatwienia im funkcjonowania w grupie poprzez trening nawiązywania relacji, a także treningi czystości, trening samoobsługi

Dekoracje Wielkanocne wykonane przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej:

Metamorfoza:

Zajęcia manualne – origami:

Zajęcia manualne – Boże Narodzenie:

Skontaktuj się z nami