Wymagane dokumenty

Dom Seniora SilesiaMED

Opieka krótko- i długoterminowa

Przy przyjęciu do naszej Placówki wymagane są następujące dokumenty:

  • karta chipowa
  • dowód osobisty
  • legitymacja ZUS lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
  • dokumentacja medyczna
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pobierz

 

Opieka pielęgniarska

Niezbędne dokumenty do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych – Pobierz
  • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, według wzoru określonego przez NFZ (skala Barthel) – Pobierz
  • zgoda pacjenta na objęcie go pielęgniarską opieką długoterminową – Pobierz
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Placówki Całodobowej Opieki Domu Seniora Silesia – Pobierz

Komplet wypełnionych dokumentów prosimy składać w siedzibie naszej firmy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SilesiaMED mgr Mariola Działas

ul. Oświęcimska 4
41-400 Mysłowice
tel./fax.: 32 223 02 34
tel.kom.: 882 079 469
e-mail: biuro@silesiamed.pl