Demencja starcza inaczej nazywana otępieniem starczym to stan, podczas którego następuje upośledzenie funkcji mózgu. Efektem tego działania są problemy z pamięcią oraz zaburzenia poznawcze. Choroba rozwija się etapami. Pierwsze stadium demencji charakteryzuje się problemami z pamięcią i koncentracją. W kolejnych etapach dochodzi do utraty logicznego myślenia i reakcji na komunikaty.

Jakie są przyczyny demencji?

Choroba najczęściej występuje u osób po 65. roku życia, a jej główną przyczyną jest przewlekła choroba mózgu. Może być ona związana z Alzheimerem, rozsianiem ciał Lewiego, Picka, Huntingtona oraz zwyrodnieniem płatów czołowych i skroniowych.

Początkowe objawy demencji

Do niepokojących objawów można zaliczyć przede wszystkim: obniżenie sprawności intelektualnej, umiejętności porozumiewania i rozumowania. Osoby cierpiące na demencję zaczynają mieć problem z czynnościami, które do tej pory wykonywały bez większego wysiłku. Do tego wszystkiego dochodzą wahania nastroju, apatia, a nawet depresja.

❗CO WAŻNE!❗

❗Należy pamiętać, że nie wszystkie objawy muszą występować u chorego w tym samym czasie. Mogą występować pojedynczo i z różnym nasileniem.❗

Drugi etap choroby – pogłębienie

Na tym etapie chory zaczyna mieć trudności z odtwarzaniem wydarzeń z przeszłości. Wraz z rozwojem choroby objawy się stale nasilają. Chory może miewać omamy wzrokowe i słuchowe, a nawet przejawiać zachowanie agresywne. W zaawansowanym stadium choroby może dojść do zaprzestania wykonywania codziennych czynności, jak mycie, jedzenie czy korzystanie z toalety. Od tej pory chory na demencję jest uzależniony od innych osób.

Ostatnie stadium demencji

Na tym etapie mimika twarzy i gestykulacje ograniczone są do minimum. Osoba z demencją nie reaguje na komunikaty werbalne, ma problemy z siedzeniem i utrzymaniem odpowiedniej pozycji ciała.

Jak radzić sobie z chorobą?

Demencja to choroba, która jest uciążliwa zarówno dla chorego, jak i jego rodziny. Ważną kwestią jest fakt, że każdy człowiek jest inny, a to powoduje, że choroba u każdego seniora może rozwijać się inaczej, a samo leczenie również może być od siebie różne.

Osoby najbliższe często są bezsilne w starciu z chorobą. Tutaj najlepiej sprawdza się wykwalifikowana opiekunka czy pielęgniarka. Ważne jest, aby w momencie, gdy zauważymy pierwsze niepokojące objawy udać się do lekarza. W łagodny i delikatny sposób należy namówić osobę chorą do podjęcia takiego działania – jeśli będziemy działali na siłę, to senior nam się zbuntuje.

Demencja to choroba, której objawy wymagają od opiekunów cierpliwości i zrozumienia. Jest to praca, która mocno obciąża psychicznie osoby, które zajmują się chorym. Każdy opiekun musi zaakceptować stan zdrowia seniora. Nie można na siłę uczyć chorego nowych rzeczy i  wytykać błędów w jego postępowaniu. Senior nie może czuć się atakowany.