Zajęcia

Dom Seniora SilesiaMED

Wśród wielu osób wciąż istnieje błędne przekonanie, że starsi ludzie, których możliwości fizyczne i umysłowe wraz z wiekiem stają się ograniczone, prowadzą monotonne, nudne życie. Nie jest to regułą: wiele zależy od tego, czy Seniorzy mają zapewnione właściwe wsparcie i opiekę.

Personel Domu Spokojnej Starości w Brennej dba o to, by w pełni wykorzystać potencjał swoich Podopiecznych. Dokładamy starań, by każdy dzień spędzony w naszym Domu Opieki był przez Osoby starsze maksymalnie wykorzystany. Podtrzymanie możliwie największej aktywności naszych Mieszkańców uważamy za jedną z kwestii priorytetowych, dlatego tym najbardziej aktywnym staramy się stworzyć komfortowe warunki do rozwijania dotychczasowych pasji i zainteresowań. Ponadto proponujemy rozmaite, atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu.

Szczęście w oczach Seniorów, których mamy pod opieką, jest tym, co nas samych cieszy najbardziej. Z tego powodu robimy wszystko co w naszej mocy, by zapobiegać znużeniu i złemu nastrojowi naszych Podopiecznych. Zachęcamy do zapoznania się z listą zajęć terapeutycznych dla osób starszych objętych długoterminową opieką:

  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE – malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i inne
  • TERAPIA OPARTA NA SŁOWIE – terapia w formie rozmowy
  • LUDOTERAPIA – proponujemy mieszkańcom gry i zabawy świetlicowe
  • MUZYKOTERAPIA – są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek
  • SILWOTERAPIA – kontakt z przyrodą, spacery po ogrodzie lub wzdłuż brzegów rzeki Brennicy
  • ERGOTERAPIA – terapia pracą, polega na angażowaniu chętnych mieszkańców – z uwzględnieniem stanu zdrowia do pomocy w pracach porządkowych jak zamiatanie, grabienie liści czy sadzenie kwiatów oraz szydełkowaniu i robieniu na drutach
  • ZAJĘCIA W ZAKRESIE USPOŁECZNIANIA I USAMODZIELNIANIA SIĘ polegające na poznaniu się mieszkańców oraz ułatwienia im funkcjonowania w grupie poprzez trening nawiązywania relacji, a także treningi czystości, trening samoobsługi