Jak się komunikować z chorymi cierpiącymi na chorobę otępienną?

Otępienie to choroba mózgu, która zaburza funkcje poznawcze. Wpływa na pamięć, myślenie, orientację, rozumienie, liczenie oraz zdolność uczenia się, mówienia i oceny. Osoba, która cierpi na otępienie ma problemy z wyrażaniem, tego co chciałby powiedzieć. Nie pamięta jak nazywają się znane mu do tej pory przedmioty lub w tracie mówienia nie jest w stanie dokończyć zdania. Ta choroba to wyzwanie dla dwóch stron &ndash seniora i jego opiekuna. Problem w porozumieniu się powoduje, że opiekun traci cierpliwość, a senior staje się nadpobudliwy i agresywny.

Warto zapoznać się z kilkoma zasadami, których należy przestrzegać by proces komunikacji z osobą chorą był łatwiejszy.

Otępienie to choroba mózgu, z powodu której dochodzi do stopniowego ograniczania komunikacji werbalnej. Chory często ma problem z wyrażeniem tego, co chciałby powiedzieć zapomina nazwy przedmiotów nie kończy zdań. Te rudności w porozumiewaniu się są wyzwaniem dla obu stron: opiekun często traci cierpliwość, u chorego natomiast może pojawić się nadpobudliwość lub agresja.

Istnieje kilka zasad, których opiekunowie chorych otępiennych powinni przestrzegać, by ułatwić proces komunikowania się.

O czym warto pamiętać?

 1. 1. Utrzymuj kontakt wzrokowy i dotykowy
 2. 2. Wspomagaj podopiecznego w wypowiadaniu zdań mową ciała, czyli gestami, mimiką, uśmiechem itp.
 3. 3. Podczas rozmowy zadbaj, aby wyeliminować inne dźwięki, które mogą rozpraszać chorego – radio, telewizor, hałas z ulicy
 4. 4. Mów spokojnie, krótkimi zdaniami. Używaj zrozumiałego słownictwa
 5. 5. Unikaj komentarzy typu: &bdquojuż nie pamiętasz?&rdquo, &bdquoparę razy już ci to mówiłam/mówiłem&rdquo
 6. 6. Nie przerywaj, gdy chory chce coś powiedzieć
 7. 7. Nie dopowiadaj za chorego
 8. 8. Zachęcaj podopiecznego do mówienia, okazuj mu zainteresowanie
 9. 9. Nazywaj czynności, które wykonujesz, np. otwieram okno
 10. 10. Zadawaj proste pytania, najlepiej zamknięte, na które odpowiedź może ograniczać się do &bdquotak&rdquo lub &bdquonie&rdquo, np.:  &bdquoCzy chcesz herbaty?&rdquo
 11. 11. Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa chorego. Warto, aby codzienne czynności wykonywane były o tych samych porach (np. pory posiłków, spacer po śniadaniu itp.)
 12. 12. Przeglądaj z chorym prasę, oglądaj albumy, zdjęcia, zachęcaj do słuchania radia, oglądania telewizji
 13. 13. Wspominajcie dawne czasy, rozmawiajcie o rodzinie, znajomych
 14. 14. Staraj się aktywizować chorego poprzez określanie daty, godziny, dni tygodnia
 15. 15. Powtarzajcie wspólnie teksty znanych piosenek,  teksty wierszy, ważne daty, imiona bliskich