Kiedy przychodzi moment, w którym nie jesteśmy już w stanie dłużej łączyć codziennych obowiązków takich jak: praca i prowadzenie domu z opieką nad bliską nam osobą w podeszłym wieku, dobrym rozwiązaniem może okazać się dom opieki dla seniorów. W takiej placówce starsze osoby mają zapewnioną całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej i medycznej. Pomagają seniorom w codziennym życiu, zapewniając im dodatkowe zajęcia, rozrywkę i niezbędną pomoc.

Umieszczenie najbliższych osób – dziadków czy rodziców, w domu opieki to zawsze trudna decyzja. Często, zupełnie niesłusznie, postrzegane jest to jako akt pozbycia się problemu z głowy. Na szczęście takie podejście powoli się w naszym kraju zmienia i coraz więcej ludzi borykających się z mankamentami życia ze starszą, często chorą, osobą w jednym domu, zgłasza się do prywatnych domów seniora i szuka w nich miejsca dla swoich bliskich. Jak załatwić miejsce w prywatnym domu opieki? Jakie dokumenty będą do tego potrzebne?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie naszego seniora do wybranego wcześniej prywatnego domu opieki. Należy przyjechać do domu opieki z kompletem wymaganych dokumentów. W każdej placówce jest ograniczona ilość miejsc dla podopiecznych, dlatego czasem trzeba trochę poczekać na wolne miejsce. Zazwyczaj nie czeka się na miejsce tak długo, jak to bywa w przypadku państwowych Domów Pomocy Społecznej. Nie trzeba też składać specjalnych wniosków do ośrodka pomocy społecznej.

Dokumenty, które będą wymagane przy przyjęciu do prywatnej placówki:

• Dowód osobisty

• Legitymacja ZUS albo inny dokument, który może potwierdzić posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

• Dokumentacja medyczna seniora

• Zaświadczenie lekarza rodzinnego lub prowadzącego o stanie zdrowia

• Karta chipowa

W prywatnych domach opieki wszystkie kwestie są regulowane na drodze cywilno-prawnej. Niezbędne jest podpisanie umowy między rezydentem albo jego opiekunem, a daną placówką. To w tej umowie określa się dokładnie zasady i warunki pobytu oraz jego miesięczny koszt. Warto tę umowę bardzo dokładnie przeanalizować, sprawdzić kwalifikacje zatrudnionego personelu i dokładny zakres świadczonych usług. Ważny jest też zakres odpowiedzialności, który bierze na siebie podmiot prowadzący działalność.