Opieka paliatywna to swojego rodzaju forma ochrony nad chorą osoby i jej rodziną. Jest to dziedzina medycyny, która niestety nie ma za zadanie przywrócić pacjenta do zdrowia, ale leczyc go objawowo w obliczu nadchodzącej śmierci. Celem jest przede wszystkim minimalizowanie cierpienia fizycznego i psychicznego pacjenta.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia zadaniem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w obliczu problemów związanych z zagrażającą w życiu chorobą poprzez zapobieganie cierpienia.

Cel ten możemy osiągnąć wg WHO jeśli:

Leczenie paliatywne

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia określa, że opieka paliatywna realizowana jest:

W ramach gwarantowanych świadczeń, pacjenci stacjonarnej opieki paliatywnej mogą liczyć na:

W ramach opieki paliatywnej świadczonej w domu, pacjentom przysługuje większość powyższych świadczeń, za wyjątkiem leczenia farmakologicznego i badań.